Skip to content Skip to footer

O projektu Sakko

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala v lednu letošního roku podruhé finanční prostředky z druhé výzvy Národní plán obnovy (NPO) pro jednoletý projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji II. ve výši 1,6 milionu Kč.

Od února do prosince zrealizuje sérii 50 workshopů, které se uskuteční v 5 knihovnách Středočeského kraje – v Kladně, Benešově, Mladé Boleslavi, Příbrami a Kutné Hoře.

Workshopy jsou zaměřeny na digitální dovednosti z oblasti AI, marketingu, produkci audia, videa i animací, advokační strategii a komunikaci v kultuře, evaluaci kulturně vzdělávacích akcí, tvorbu metodických materiálů ve vzdělávání nebo měkkých dovedností od lektorských dovedností, týmové spolupráce, řešení krizových situací až po komunikační dovednosti napříč generacemi.

Finanční spoluúčast na projektu bude podpořena také z rozpočtu Středočeského kraje.

Účast na workshopech bude bezplatná.

Číslo projektu: 317000008